Facebook Ads Part 00 – Quy trình chung

Quy trình chung Facebook Ads

 • Tính toán về tài chính
  • Mức lãi của sản phẩm/ dịch vụ sau khi trừ hết tất cả chi phí là bao nhiêu? Nếu > 200.000 thì mức lời này có khả năng để chạy quảng cáo trên Facebook
  • Đề ra mức chi phí cho một liên hệ có ý nghĩa 50.000/ bình luận hoặc tin nhắn. Tiếp cận được 500 người
 • Xác định các yếu tố Marketing then chốt
 • Phân tích đối thủ
 • Lựa chọn chiến lược & chiến thuật
 • Chi tiết về bài viết và hình ảnh
 • Setup và đo lường
 • Đánh giá hiệu quả & điều chỉnh

Trả lời

Call Now Button
Facebook messenger