Google Adwords Part 00 – Quy trình chung

Quy trình chung Google Ads

 • Lập kế hoạch từ khóa
  • Nhóm gộp từ khóa
  • Loại đối sánh
  • Biểu mẫu cho các từ khóa
 • Thiết kế trang đích
  • Nghiên cứu Marketing để có các yếu tố và ưu tiên từ suy nghĩ đến vận hành thực tế
  • Nghiên cứu và học hỏi các đối thủ đang quảng cáo
  • Tối ưu nội dung
  • Tối ưu hình
  • Tối ưu trải nghiệm và liên hệ
  • Tối ưu tốc độ
 • Setup chiến dịch Google AdWords
  • Các tối ưu lúc Setup
  • Viết các biểu mẫu
  • Sự dụng các tiện ích
  • Đấu thầu giá đầu tiên
  • Các thông số theo dõi
 • Các theo dõi và báo cáo
  • Đo lường các thông số
  • Báo cáo
  • Điều chỉnh

Trả lời

Call Now Button
Facebook messenger