Facebook Ads Part 02 – Tài sản đối tượng

Trong Facebook Ads có một loại tài sản quan trọng đó là “đối tượng”

  • Đối tượng chính là mục tiêu cho các thông điệp về chữ và hình ảnh hướng đến
  • Từ đối tượng tốt chúng ta có thể dùng kỹ thuật lookalike để Facebook tìm kiếm đối tượng tương tự và mở rộng thị trường, làm tiền đề cho các chiến thuật và phễu Facebook Ads
  • Sử dụng cho những chiến dịch Remarketing, Re-Messenger

Để truy cập đối tượng bạn vào “trình quản lý quảng cáo” -> icon menu (3 gạch ngang) ở góc trái -> “đối tượng”

Có 02 loại đối tượng cần quan tâm: Đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự

Tạo đối tượng tùy chỉnh

Trong Menu tạo đối tượng -> đối tượng tùy chỉnh

Có rất nhiều phương pháp để tạo đối tượng tùy chỉnh được Facebook đưa ra, chúng ta sẽ dành sự quan tâm cho 03 loại được sử dụng phổ biến và làm tiền đề cho các bước tiếp theo trong phễu Facebook Ads

01 – Lưu lượng truy cập trang web: Rút ra những đối tượng truy cập vào 01 Website hoặc 1 link cụ thể trên Website đó, với điều kiện mã Facebook Pixel đã được Add vào Website. Từ đối tượng này có thể dùng cách tạo đối tượng Lookalike để mở rộng tệp.

02 – Theo mức độ tương tác Video: Sau khi thiết kế và edit xong 1 video, chúng ta có thể dùng video để quảng cáo. Sau chiến dịch này, Facebook Ads cung cấp cho chúng ta công cụ để rút ra tệp theo % đã xem video đó. Việc tạo đối tượng này giúp lọc được những người quan tâm và xem video tùy theo mức độ quan tâm từ đó làm đầu vào cho Remarketing hoặc Lookalike – tạo đối tượng tương tự.

03 – Tùy chỉnh theo trang Facebook: Tương tự như đối tượng video, Facebook cung cấp cho chúng ta các tùy chọn để rút ra tệp đối tượng đã tương tác với Fanpage. Với nhiều tùy chọn trong phạm vi 365 ngày, tệp này được dùng để Remarketing hoặc từ đó tạo đối tượng tương tự Lookalike.

Tạo đối tượng tương tự:

Trong Menu tạo đối tượng -> đối tượng tương tự:

Ở đối tượng tương tự, chúng ta cần chú ý đến 03 thông số:

01 – Nguồn của đối tượng tương tự: Tức là tệp đối tượng gốc mà từ đó Facebook sẽ tìm kiếm những đối tượng có các đặc điểm tương tự để mở rộng. Tệp đầu vào này thường là 03 tệp đối tượng tùy chỉnh đã trình bày ở trên.

02 – Vị trí đối tượng: Facebook cho chúng ta chọn vị trí cấp Quốc gia, vì khi sử dụng tệp tương tự chúng ta lưu ý giới hạn vị trí địa lý theo các yếu tố địa phương, xung quanh cửa hàng hay mục tiêu Marketing nhất định.

03 – Chọn quy mô đối tượng: Từ 1% đến 10%, số càng cao thì đặc điểm tương tự càng loãng. Nên chọn từ 1% – 3% để đạt kết quả tương tự chất lượng nhất.

Trả lời

Call Now Button
Facebook messenger